Behandeltraject

Uw eerste onderzoek

Tijdens het eerste onderzoek worden de reden van uw verwijzing, uw wensen en ons gezamenlijke doel geïnventariseerd. Om tot een goede diagnose en een gedegen behandelplan te komen wordt bij het eerste onderzoek de volgende stappen doorlopen:

 • Bespreken van uw klachten en de reden van verwijzing
 • Invoeren gezondheidsvragenlijst en bespreken. Eventuele ziekten of medicijngebruik kunnen een invloed hebben op het ontstaan, verloop en de ernst van parodontitis, maar ook op de aanpak van de behandeling.
 • Diagnosestelling door het in kaart brengen van de conditie van uw tandvlees en het vervaardigen van eventuele röntgenfoto’s en klinische dia’s.
 • Uitleg van de situatie en bespreken behandelplan.
 • Verzending uitgebreid verslag en het behandelplan naar uw tandarts en/of mondhygiënist met een kopie voor u.

Indien het noodzakelijk is om op advies van uw arts antibiotica te nemen vooraf aan een behandeling bij een tandarts laat het ons dan graag vooraf weten.

Initiële behandeling

Tijdens deze fase gaat u een aantal keren naar onze mondhygiënist voor:

 • Begeleiding naar een optimaal niveau van mondhygiëne.
 • Reinigen en verwijderen van plaque, tandsteen en aanslag op de worteloppervlakken van uw tanden en kiezen.
 • Indien nodig een bacteriologisch onderzoek.

De gebitsreiniging vindt plaats onder lokale verdoving waardoor de behandeling volledig pijnloos verloopt.

Tussentijdse beoordeling

De tussentijdse beoordeling vindt plaats 4-6 weken na het afronden van een initiële behandeling. Tijdens deze fase gaat u naar de mondhygiënist voor:

 • Het beoordelen van het niveau van de mondhygiëne en indien nodig, het bijsturen van de zelfzorg om dit niveau te verbeteren.
 • Het verwijderen van achtergebleven tandsteen wat nu beter zichtbaar is en makkelijker bereikbaar.

Evaluatie na initiële behandeling

Tijdens de evaluatie (ongeveer 2 maanden na uw laatste behandeling bij de mondhygiënist) wordt de conditie van uw tandvlees opnieuw beoordeeld en besproken wat de resultaten zijn van de initiële behandeling. Aan de hand van deze resultaten wordt er een vervolgplan opgesteld en een uitgebreid verslag naar uw tandarts en/of mondhygiënist verstuurd.

Chirurgische behandeling

Het is mogelijk dat de ruimtes tussen uw tanden en het tandvlees (pockets) nog te diep zijn om door uzelf en de mondhygiënist goed te kunnen reinigen. Ondanks uw optimale onderhoud blijven infecties onder het tandvlees aanwezig. Dit brengt een verhoogd risico op verdere afbraak van uw kaakbot en verlies van tanden en/of kiezen met zich mee. In deze gevallen is parodontale chirurgie (een flapoperatie) geïndiceerd. Onder lokale verdoving wordt het tandvlees losgemaakt. Het ontstekingsweefsel wordt verwijderd, de worteloppervlakken worden schoongemaakt en er vindt een correctie van het tandvlees plaats. Het tandvlees wordt na deze behandeling weer gehecht. De gehele behandeling is door de goede verdoving pijnloos en ook na de behandeling zal de genezing (meestal) pijnloos verlopen. Het resultaat van de parodontale chirurgie zal drie tot zes maanden na de ingreep worden beoordeeld.

Parodontale nazorg

Voor het behouden van de behaalde resultaten blijft u voor controle behandelingen bij de mondhygiënist. De nazorg- of onderhoudsfase is bijzonder belangrijk om terugkeer van het ontstekingsproces te voorkomen. Om deze reden is een zeer zorgvuldig uitgevoerde mondhygiëne in combinatie met een regelmatig professionele gebitsreiniging uitermate belangrijk.

Tijdens deze fase gaat u naar de mondhygiëniste voor:

 • Aanvullende en gerichte mondhygiëne instructie.
 • Daar waar nodig, het verwijderen van plaque, tandsteen, aanslag en polijsten van de worteloppervlakken.
 • Indien noodzakelijk behandeling van gevoelige tandhalzen.

De frequentie en de tijdsduur van de nazorg is afhankelijk van meerdere factoren:

 • Algemene gezondheid
 • Erfelijkheid
 • Roken
 • Stress
 • Niveau mondhygiëne
 • Het aantal diepe pockets
 • Bloeding tandvlees

Afhankelijk van de wens en mogelijkheden van uw tandarts kan de nazorg worden uitgevoerd binnen Gelreland Parodontologie of bij uw eigen tandarts en/of mondhygiënist. De frequentie kan om de 3 tot 6 maanden zijn.

Periodieke evaluatie tandvlees

Om te weten of het tandvlees nog steeds gezond is zullen periodieke evaluaties van de conditie van het tandvlees moeten plaatsvinden. We kunnen zo vaststellen of het resultaat van de behandelingen duurzaam is en uw mondhygiënist heeft in een overzicht waar de aandachtsgebieden zijn tijdens de nazorg.

Tijdens deze behandeling wordt er een nieuwe meting uitgevoerd en op basis hiervan wordt beoordeeld hoe vaak de parodontale nazorg moet plaatsvinden en wanneer de volgende evaluatie zal worden uitgevoerd. Afhankelijk van de risicofactoren zal de evaluatie om het jaar, anderhalf of twee jaar plaatsvinden. Op dit moment zal in overleg met u worden besloten of de parodontale nazorg in onze praktijk of extern plaats zal vinden. Als de nazorg niet bij ons wordt voortgezet zal u tijdig op de hoogte worden gesteld van uw volgende afspraak (periodieke evaluatie tandvlees) of direct een afspraak kunnen maken.

De behandeling van parodontitis is vastgelegd in het paroprotocol. Het paroprotocol is erkend door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), de zorgverzekeraars en de tandheelkundige beroepsverenigingen KNMT en ANT. Het paroprotocol werkt volgens een stappenplan en start met de Dutch Periodontal Screening Index (DPSI). De DPSI wordt door uw tandarts of mondhygiëniste gescoord en geeft de ernst van uw tandvlees probleem aan en welke behandeling noodzakelijk is. Op basis van deze screening beslissen zij om u te verwijzen.