Uw eerste bezoek

 

U kunt naar Gelreland Parodontologie worden doorverwezen door uw tandarts of mondhygiënist. Voor uw doorverwijzing heeft u een verwijsbrief nodig.
Ook kunt u bij ons terecht voor een second opinion, in dat geval is een verwijsbrief niet nodig.

Wij verzoeken u vriendelijk om bij uw eerste bezoek aan Gelreland Parodontologie het volgende mee te nemen:
o Uw verwijsbrief.
o Uw zorgverzekeringspas.
o Een geldig legitimatiebewijs.

Kosten & vergoeding
Bent u aanvullend verzekerd voor tandheelkunde dan worden de kosten voor het eerste onderzoek eerst bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. De vergoeding is hierbij afhankelijk van uw budget en in hoeverre u hier reeds gebruik van heeft gemaakt.

Wij adviseren u om vooraf bij uw zorgverzekeraar te informeren naar de vergoeding van de kosten voor het eerste onderzoek.

 

Kosten eerste onderzoek

T012Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 179,00
X10Kleine röntgenfoto€ 17,28 per foto
X21Kaakoverzichtsfoto€ 74,04

Begroting
Na het bespreken van de behandelingsmogelijkheden maken wij voor u een begroting voor de verdere behandeling. Indien meerdere plannen worden gemaakt zullen ook meerdere begrotingen worden opgesteld. Aan de hand van de gespecificeerde begroting kunt u bij uw zorgverzekeraar informeren óf de kosten van de behandeling deels of volledig worden vergoed (de meeste aanvullende verzekeringen vergoeden een groot deel van deze kosten).