Uw eerste bezoek

 

U kunt naar Gelreland Parodontologie worden doorverwezen door uw tandarts of mondhygiënist. Voor uw doorverwijzing heeft u een verwijsbrief nodig.
Ook kunt u bij ons terecht voor een second opinion, in dat geval is een verwijsbrief niet nodig.

Wij verzoeken u vriendelijk om bij uw eerste bezoek aan Gelreland Parodontologie het volgende mee te nemen:
o Uw verwijsbrief.
o Uw zorgverzekeringspas.
o Een geldig legitimatiebewijs.

Kosten & vergoeding
Bent u aanvullend verzekerd voor tandheelkunde dan worden de kosten voor het eerste onderzoek EERST bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. De vergoeding is hierbij afhankelijk van uw budget en in hoeverre u hier reeds gebruik van heeft gemaakt.

Wij adviseren u om vooraf bij uw zorgverzekeraar te informeren naar de vergoeding van de kosten voor het eerste onderzoek.

Indien u niet aanvullend verzekerd bent voor tandheelkunde verzoeken wij u de nota voor uw eerste bezoek direct na afloop van het onderzoek te voldoen bij de balie. Dit kan via een PIN betaling of contant.

Kosten eerste onderzoek

T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 169,09
X10Kleine röntgenfoto€ 16,33 per foto
X21Kaakoverzichtsfoto€ 69,97

Begroting
Na het bespreken van de behandelingsmogelijkheden maken wij voor u een begroting voor de verdere behandeling. Indien meerdere plannen worden gemaakt zullen ook meerdere begrotingen worden opgesteld. Aan de hand van de gespecificeerde begroting kunt u bij uw zorgverzekeraar informeren óf de kosten van de behandeling deels of volledig worden vergoed (de meeste aanvullende verzekeringen vergoeden een groot deel van deze kosten).