Uw factuur/Tarieven

 

Algemeen

Aan de door ons te hanteren tarieven is door de overheid (in dit geval de NZa) een maximum vastgesteld. Uw rekening is dan ook opgebouwd uit de verrichtingen die wij tijdens de behandeling hebben uitgevoerd. Bij iedere verrichting hoort een vastgesteld tarief. Voor een uitgebreid tarievenoverzicht, zie www.allesoverhetgebit.nl. Om te zien hoe de kosten van uw factuur zijn opgebouwd, kunt u kijken op www.mondzorgkosten.nl.

 

Overzicht behandeling met tarieven

Onderstaand vindt u een overzicht van de meest gebruikelijke behandelingen in onze praktijk met bijgevoegd de codes met omschrijving en tarieven.

Voor al onze behandelingen boven de €250 ontvangt u een gespecificeerde begroting.

Per 1 januari 2024 gelden de volgende tarieven:

 

Eerste onderzoek parodontologie

T012Onderzoek van het tandvlees/parodontiumstatus € 204,16
X10Kleine röntgenfoto (kan meerdere malen nodig zijn) € 19,71
X21Kaakoverzichtsfoto€ 84,48

 

 

Tandvleesbehandeling

T021Grondig reinigen wortel, complex, per element € 38,02
T022Grondig reinigen wortel, standaard, per element€ 28,16
T044Complex consult parodontale nazorg€ 189,38
T161Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling€ 49,28
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving€ 17,60

 

 

Nazorgbehandeling mondhygiënist

T042Consult parodontale nazorg € 107,01
T043Uitgebreid consult parodontale nazorg€ 142,21

T044Complex consult parodontale nazorg € 189,38

 

 

Evaluatie behandeling Parodontoloog

T032Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus
€ 126,72
T033Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling€ 77,44

Eventueel, indien noodzakelijk, aangevuld met een X21 en/of X10.

 

Indicatie bijkomende materiaal- en techniekkosten tandheelkundige behandelingen

Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor krijgt u als patiënt meer keuzemogelijkheden om die behandeling in te vullen.

Om u vooraf inzicht te geven in die mogelijkheden en de daarbij behorende prijsindicatie, hebben wij het volgende overzicht samengesteld. Om het overzichtelijk te houden hebben we de meest voorkomende behandelingen opgenomen. Indien er sprake is van een tandheelkundige behandeling waarbij materiaal en/of techniekkosten in rekening worden gebracht en u heeft samen met uw behandelaar bepaald hoe deze wordt ingevuld, dan krijgt u hiervoor een individuele prijsopgave of kunt u hierom vragen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

De meest voorkomende materiaal en/of techniekkosten in onze praktijk zijn:

Nza code en omschrijving
XII. Tandvleesbehandeling
Omschrijving materiaal- en techniek Prijsindicatie
Van
Prijsindicatie Tot
T111, T112/ Aanbrengen regeneratiemateriaalTechniekkosten regeneratiemateriaal € 95,00 € 200,00
T161/ Bacteriologisch onderzoek
Techniekkosten bacteriologisch onderzoek € 66,00 € 80,00

 

Uw factuur

Onze facturatie wordt verzorgd door Infomedics. Wij geven aan Infomedics door welke verrichtingen er zijn uitgevoerd en u ontvangt hierop een factuur. Wij verzoeken u de nota te betalen aan Infomedics. Op de nota staan alle betaalgegevens.

 

Inhoudelijke vragen over uw nota

Hebt u inhoudelijke vragen over de behandelingen zoals deze vermeld staan op de nota dan kunt u hierover contact opnemen onze afdeling facturatie via administratie@gelreland.nl of u kunt ons bellen op 085-2733034

Met vragen over (de hoogte van) uw vergoedingen kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

 

Rechtstreekse declaratie

Bent u aanvullend verzekerd voor tandheelkundige zorg dan declareert Infomedics rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. De vergoeding is hierbij afhankelijk van uw budget en in hoeverre u hier reeds gebruik van heeft gemaakt, het soort contract dat u heeft en de voorwaarden hiervan. Op de aanvullende verzekering geldt geen eigen risico.

 

LET OP: heeft u uw budget (deels) verbruikt dan kunt u een nota verwachten voor het resterende openstaande bedrag. Controleer daarom vóóraf bij uw zorgverzekeraar in hoeverre uw budget nog toereikend is. Onbetaalde nota’s dragen wij over aan een incassobureau en worden verhoogd met incassokosten.

 

Betalingsregeling

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Servicedesk. Zij kunnen u helpen met een betalingsregeling.

Contact- en betaalgegevens Infomedics

Telefoon: 036-2031900 (ma. t/m vr. 09.00 – 17.00 uur)

Email: rekening@infomedics.nl

IBAN: NL34 ABNA 0243 2400 58, ten name van: Infomedics

 

Voor meer informatie over uw rekening kunt u terecht op www.infomedics.nl.