Intercollegiaal overleg

 

Wij denken graag met u mee over uitgebreidere behandelplannen waar sprake is van een parodontale component. Om deze reden zijn wij altijd bereikbaar om samen met u van gedachten te wisselen over de planning van deze complexe casussen.
Indien u of uw mondhygiënist bij één van uw patiënten een DPSI-score van 3+ of 4, furcatieproblemen en/of angulaire botdefecten vaststelt bij de eerste screening is het verstandig om op dat moment al in te schatten of de volledige behandeling in uw praktijk kan plaatsvinden. Als dat niet het geval is kunt u de patiënt wellicht beter direct insturen en geen verder onderzoek meer uitvoeren. Hierdoor kan de patiënt sneller door het behandeltraject geleid worden. Bovendien worden dubbele kosten voorkomen of wordt voorkomen dat uw patiënt in een later stadium niets meer vergoed krijgt van de zorgverzekeraar.

Indien u of uw mondhygiënist twijfelt of een patiënt verwezen dient te worden of u van gedachten wil wisselen over een complexe casus zijn wij hiervoor bereikbaar op telefoonnummer 085-2732335 of per mail op info@gelreland.nl.

Graag ontvangen wij vooraf de relevante gegevens, uw vraag en de eventuele documentatie indien de patiënt nog niet is ingeschreven.