Implantologie

 

Een gezond parodontium (tandvlees + kaakbot) is belangrijk voor het plaatsen van implantaten op posities waar tanden en/of kiezen verloren zijn gegaan. Het is dus belangrijk dat voorafgaand aan implantologie eerst een onderzoek van de conditie van uw tandvlees en een eventuele behandeling plaatsvindt. Door gingivitis (ontstoken tandvlees) en parodontitis (ontstoken kaakbot) is de kans op ernstige complicaties bij implantologie erg groot. Goed en zorgvuldig onderzoek is de basis voor een goed behandelresultaat. Dit onderzoek zal naast een uitgebreid intake gesprek bestaan uit het nemen van afdrukken en röntgenfoto’s. Vervolgens wordt er een behandelplanning en een kostenbegroting gemaakt.

In verband met de toenemende behandelbehoefte en het gegeven dat het plaatsen van een tandheelkundig implantaat onlosmakelijk verbonden is met een gezond parodontium, biedt Gelreland Parodontologie de mogelijkheid van het plaatsen van implantaten als vervanging van ontbrekende tanden en/of kiezen. Veel nadruk zal, net als bij de behandeling van parodontitis, liggen op specifieke nazorg met veel aandacht voor de mondhygiëne en een gezonde situatie van uw tandvlees.

Onderzoek wijst uit ongeveer 50% van de Nederlandse bevolking parodontitis ontwikkelt waarvan 10-15% in ernstige mate. Peri-implantitis, dit is ontstoken kaakbot rond een implantaat, wordt grotendeels veroorzaakt door dezelfde bacteriën die parodontitis veroorzaken. Een onbehandelde parodontitis is dus een groot risico voor problemen rond implantaten.