Corona maatregelen

 

Zoals u weet is er een pandemie van besmettingen met het coronavirus. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.

Gelreland Parodontologie zal beperkt opengaan voor reguliere patiëntenzorg. Wij zullen persoonlijk contact met u opnemen over uw afspraak. U kunt van ons de gebruikelijke zorg verwachten met aanvullende hygiënemaatregelen. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Daarom vragen wij u vriendelijk, als u één van de volgende vragen met ‘ja’ beantwoordt, om uw afspraak kosteloos te verplaatsen.

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden/ collega’s waar u op kantoor mee heeft gewerkt de afgelopen tijd met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38℃)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Patiënten met de volgende aandoeningen willen wij verzoeken overleg te plegen met de behandelend arts of behandeling bij de tandarts mogelijk is aangezien zij een risicogroep zijn voor Corona:

 

 • Chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen
 • Chronische hartaandoeningen (hartfalen of aandoeningen die kunnen leiden tot hartfalen, angina pectoris, hartinfarct gehad, hartritmestoornis, problemen met hartkleppen, donorhart, hoge bloeddruk)
 • Diabetes mellitus
 • Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie
 • Verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor bv auto-immuunziekten, orgaantransplantatie, (functionele) asplenie, hematologische aandoeningen, aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten
 • Een onbehandelde HIV infectie of een HIV infectie met een CD4-getal, 200/mm3.

 

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. Vouw na desinfectie uw handen ineen tot u de praktijk verlaten heeft. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken, proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen voor u:

 • Kom niet te vroeg, dus liefst een minuut voor de afspraaktijd, bij ons binnen. Wij verzoeken u anders buiten te blijven staan of in uw auto te blijven zitten.
 • Wij zullen de deur voor u opendoen, dus graag niet aanbellen of zelf de deur proberen open te doen.
 • Graag (hand)tassen, rugzakken en rolkoffers thuislaten. Indien mogelijk ook graag uw jas in de auto laten liggen.
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
 • Probeert u in de praktijk niets aan te raken.
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen. Deze begeleider mag niet mee de behandelkamer in. Ook is er geen wachtruimte voor deze persoon beschikbaar.
 • Eventuele vragen beantwoorden wij bij voorkeur niet aan de balie, maar telefonisch. Vervolgafspraken zullen wij of in de behandelkamer of telefonisch met u maken.
 • Na uw behandeling zal uw behandelaar met u meelopen en de deur weer voor u opendoen.
 • Wij geven anders dan u van ons gewend bent er de voorkeur aan ragers en andere mondhygiënematerialen online te bestellen bij https://www.plein.nl/mondverzorging/. Indien gewenst kunnen wij ze ook op rekening aan u meegeven.
 • De toiletruimte is gesloten.

Voor uw en onze gezondheid zijn dit onze extra voorzorgsmaatregelen:

 • Wij schudden geen handen.
 • Bij sommige behandelingen zullen we u vooraf 1 minuut laten spoelen met waterstofperoxide.
 • Wij zullen altijd ons mondmasker en gezichtsscherm ophouden, dus ook tijdens ontvangst in de praktijk.
 • Wij zullen waar nodig extra beschermende kleding dragen.
 • Wij zullen – anders dan u van ons gewend bent – uw gebit handmatig reinigen om kleine, in de lucht rondvliegende deeltjes zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Wij zullen voor iedere patiënt van behandelkamer wisselen om de andere kamer intensief door de assistente te laten reinigen.
 • In de behandelkamer houden we ons aan de ‘Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken’ en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Mocht u nog vragen hebben kunt u altijd met ons contact opnemen per mail (info@gelreland.nl) of telefonisch (085-2733034).

Dit alles vraagt veel extra tijd. Hierdoor zijn wij telefonisch lastiger bereikbaar dan dat u van ons gewend bent.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.