Corona maatregelen

 

Corona maatregelen

U kunt van ons de gebruikelijke zorg verwachten met aanvullende hygiënemaatregelen. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Daarom vragen wij u vriendelijk, als u één van de volgende vragen met ‘ja’ beantwoordt, om uw afspraak kosteloos te verplaatsen.

 • Bent u of een huisgenoot momenteel in afwachting van de testuitslag van een corona-test?
 • Heeft u nu of in de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende symptomen die passen bij corona: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, verhoging of koorts (meer dan 380C), kortademigheid of benauwdheid of reuk- en/of smaakverlies?
 • Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts of benauwdheidsklachten?
 • Heeft u nu corona of bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u nu huisgenoten met corona?
 • Bent u in (thuis)quarantaine (of zou u dit moeten zijn)*?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

*verplichte quarantaine, vanwege nauw contact met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld of omdat u korter dan 10 dagen geleden bent teruggekeerd uit een land/regio met code oranje of rood waarvoor in Nederland (thuis)quarantaine geldt.

Patiënten met de volgende aandoeningen willen wij verzoeken overleg te plegen met de behandelend arts of behandeling bij de tandarts mogelijk is aangezien zij een risicogroep zijn voor Corona:

 • Chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen
 • Chronische hartaandoeningen (hartfalen of aandoeningen die kunnen leiden tot hartfalen, angina pectoris, hartinfarct gehad, hartritmestoornis, problemen met hartkleppen, donorhart)
 • Diabetes mellitus
 • Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie
 • Verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor bv auto-immuunziekten, orgaantransplantatie, (functionele) asplenie, hematologische aandoeningen, aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten
 • Een onbehandelde HIV infectie of een HIV infectie met een CD4-getal, 200/mm3.

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. Vouw na desinfectie uw handen ineen tot u de praktijk verlaten heeft. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken, proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen voor u:

 • Kom niet te vroeg, dus liefst een minuut voor de afspraaktijd, bij ons binnen. Wij verzoeken u anders buiten te blijven staan of in uw auto te blijven zitten.
 • Wij zullen de deur voor u opendoen, dus graag niet aanbellen of zelf de deur proberen open te doen.
 • Graag (hand)tassen, rugzakken en rolkoffers thuislaten. Indien mogelijk ook graag uw jas in de auto laten liggen.
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
 • Probeert u in de praktijk niets aan te raken.
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen. Deze begeleider mag niet mee de behandelkamer in. Ook is er geen wachtruimte voor deze persoon beschikbaar.
 • Eventuele vragen beantwoorden wij bij voorkeur niet aan de balie, maar telefonisch. Vervolgafspraken zullen wij of in de behandelkamer of telefonisch met u maken.
 • Na uw behandeling zal uw behandelaar met u meelopen en de deur weer voor u opendoen.
 • De toiletruimte is gesloten.

Voor uw en onze gezondheid zijn dit onze extra voorzorgsmaatregelen:

 • Wij schudden geen handen.
 • Bij sommige behandelingen zullen we u vooraf 1 minuut laten spoelen met waterstofperoxide.
 • Wij zullen altijd ons mondmasker en eventueel gezichtsscherm ophouden, dus ook tijdens ontvangst in de praktijk.
 • Wij zullen waar nodig extra beschermende kleding dragen.
 • In de behandelkamer houden we ons aan de ‘Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken’ en hebben we aanvullende hygiëne maatregelen genomen.

Mocht u nog vragen hebben kunt u altijd met ons contact opnemen per mail (info@gelreland.nl) of telefonisch (085-2733034).

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.